Camo structure (Tagtics-editie)

Mischa Rakier

“Visuele perceptie speelt in veel van mijn werken een belangrijke rol. Hoe nauwkeurig nemen wij de wereld om ons heen eigenlijk waar? En in hoeverre is de positie die je daarbij inneemt van belang? Is iedere waarneming in feite niet een visuele interpretatie van de realiteit? En zo ja, bestaat er dan zoiets als ‘denkend zien’?”

Dit soort vragen liggen aan de basis van het ruimtelijke werk Camo Structure (Three Open Cubes) en de gelijknamige editie die Rakier onlangs speciaal voor de tentoonstelling Tagtics vervaardigde.

Het aluminium beeld bestaat uit drie in elkaar passende open kubussen gemaakt uit vierkant buisprofiel van 8 x 8 cm. De kleinste kubus heeft een afmeting van 32 x 32 x 32 cm, oplopend via de kubus in het midden van 64 x 64 x 64 cm, naar de grootste kubus van 96 x 96 x 96 cm. De afstanden tussen de kubussen onderling is acht centimeter. Op de enigszins zandkleurige kubusframes is een camouflagepatroon aangebracht dat bestaat uit groene, in elkaar overlopende, organische vormen. De patronen zijn precies in verhouding op de drie kubussen aangebracht: hoe groter de kubus, hoe groter het patroon. De patronen groeien als het ware mee. Ze expanderen evenredig, of omgekeerd: ze worden evenredig kleiner. De organische patronen lijken de formele, geometrische eigenschappen van de kubussen aan te tasten of te maskeren. Geplaatst in een woestijn met een soortgelijke zandkleur of in een veld met dezelfde kleur groen zouden grote delen van het beeld geheel tegen de achtergrond wegvallen. Je zou er zelfs een strijd om de geometrische abstractie in kunnen zien.

Mischa Rakier » *1970, woont in Amsterdam
Tentoonstelling Tagtics » in Quartair Contemporary Art Initiatives in Den Haag

Naar boven