Hart voor kunst

Een kunstcollectie in een ziekenhuis, heeft dat zin? Het antwoord is volmondig: ja. Een mens is immers meer dan alleen een lichaam. We voelen van alles, we denken na over wat ons overkomt. Als er in het ziekenhuis aandacht is voor de hele mens, dan is de kans groot dat we ons beter voelen. De omgeving speelt hierin een belangrijke rol en ontegenzeglijk de kunst. Kunst is namelijk in staat de ziel te voeden. Juist in een ziekenhuis waar we als patiënt, maar ook als bezoeker, geconfronteerd worden met het leven zelf is het zinvol de gelegenheid te krijgen te reflecteren. Kunst biedt die mogelijkheid. De kunstcollectie vervult in Rijnstate dus wel degelijk een functie.

Sinds de start van de nieuwbouw in 1992 is er een kunstcommissie die de lijnen uitzet en de kwaliteit bewaakt. Langzaam maar zeker vult het huis zich met verhalen en geschiedenis: grafiek, foto’s en schilderijen, een compleet trappenhuis is beschilderd, een mobiel zweeft in de ruimte, bankjes worden beelden, neon licht op. Herkenningspunten ontstaan door markante beelden op kruispunten en op onverwachte plekken hangt er plots een juweeltje.

Rijnstate focust zich op kunstenaars uit de regio, uit Nederland en soms daarbuiten: de prachtige video van Tea Mäkipää uit Finland bijvoorbeeld. Vernieuwingen in de beeldende kunst en maatschappelijke tendensen worden op de voet gevolgd. In het kader van healing environment worden opdrachten verstrekt aan kunstenaars: Kijk eens naar Daniël van der Veer op poli dermatologie. Ook worden bestaande werken aangekocht en zijn er op diverse plekken exposities en kortlopende projecten. Deze website toont wat Rijnstate aan schoonheid in huis heeft. Het ontsluit de collectie, geeft uitleg en laat een hart voor kunst zien.

Naar boven