Eten en drinkgerei

Klaas Gubbels

Bij de bouw van het ziekenhuis bracht Klaas Gubbels (1934, Rotterdam) op de kopse wand van het personeelsrestaurant een grote wandschildering aan. De wand vormt tijdens lunchtijd het decor voor een grote groep etende, drinkende en pratende medewerkers van het ziekenhuis, veelal in wit gekleed. Gubbels nam de elementen waarmee dit spel wordt opgevoerd en verhief ze tot een samengesteld teken. Hij vergootte het eetgerei en zette in contouren het bestek, het bord en de stoel op de wand; het gewone daarmee bijzonder makend. Door de wand van een subtiel, beweeglijk grijs te voorzien lijken de tot leven gewekte voorwerpen het restaurant in te zweven.

Naar boven