Schip

LeukOmteLeren

Dit schilderij is het resultaat van de samenwerking tussen Arno Arts, Arnhems kunstenaar en inspirerend gastdocent en de enthousiaste groep tweedejaars van LeukOmteLeren Weekendschool arnhem. Een kunstwerk waarvoor de groep zelf een bestemming heeft gezocht; Rijnstate. Op deze manier hopen de kinderen anderen te inspireren en te motiveren. Sta even stil, dit is een mooi moment!

Weten wat je kunt en wat je wilt, motiveert. Daarom biedt LeukOmteLeren een driejarig programma gericht op horizon verbreding en het verkennen van eigen talenten. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. Kinderen worden geïnspireerd te blijven leren voor een kansrijke toekomst, wanneer dit niet altijd vanzelfsprekend is. De kinderen die meedoen aan LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem zitten op een van de scholen die onder het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem vallen. De kinderen die worden uitgenodigd hebben mogelijkheden in zich om zich te ontwikkelen, zijn leergierig en slim en hebben een intrinsieke motivatie om te leren.

website LeukOmteLeren »

Naar boven