Seep (Tagtics-editie)

Paul Komada

“Ik heb Seep gemaakt in een poging om een kunstwerk te maken waarbij twee tradities elkaar in het midden ontmoeten. Ten eerste heb ik verf op opgespannen doek gebruikt, een in de beeldende kunst gebruikelijk materiaal. Vervolgens heb ik een compositie met de hand gebreid, wat men gewoonlijk associeert met huisvlijt. Om beide gebruiken samen te brengen knipte ik een sectie uit het schilderij en stikte de gebreide compositie in de ontstane open ruimte. Vervolgens werkte ik door op het geschilderde deel, om zo de grens verder te vervagen tussen deze twee tradities. Zo ontstond er een visuele verbinding tussen normaal niet te verenigen oppervlakten.
Ik vond het interessant dat de duidelijk vloeiende lijn in de gebreide stof die verbonden werd met de geschilderde lijn in het canvas, in feite een illusie is. Zo worden twee systemen en conventies in één flitsende penseelstreek met elkaar verbonden. In dit ‘knit-canvas-schilderij’ wordt een grens overschreden en hybriditeit bereikt.”

Paul Komada » woont in Seattle, VS
Tentoonstelling Tagtics » in Quartair Contemporary Art Initiatives in Den Haag

Naar boven