Untitled (Tagtics-editie)

Alain Biltereyst

Het werk van Alain Biltereyst is geïnspireerd op de geometrische abstractie en Hard-edge van de jaren zestig. Waar het bij deze geometrische abstracten om een utopie van zuivere schilderkunst ging, geeft Biltereyst deze abstractie een hedendaagse betekenis. Met een achtergrond in grafische vormgeving, is Biltereyst gefascineerd door de levendigheid van commerciële en andere tekens in de publieke arena: een poster, een ontwerp op een vrachtwagen, logo’s, advertenties in het straatbeeld. Hij voert ze op als tekens van de moderne stad verweven tussen cultuur en subcultuur. Biltereyst verwerkt deze tekens en importeert ze in zijn abstracte werken. De ondergrond waarop hij werkt, de opzettelijke fouten in de geometrische vormen en de onnauwkeurigheden die ontstaan tijdens het maken, verwijzen naar de dynamiek van graffiti en street art. Het werk is bescheiden en meestal niet erg groot. “Het is mijn bedoeling eenvoudig en poëtisch werk te maken”.

Alain Biltereyst » woont in de omgeving van Brussel

Tentoonstelling Tagtics » in Quartair Contemporary Art Initiatives in Den Haag

Naar boven