St Elisabeth van Thüringen

Onbekend

Deze sober bewerkte sculptuur bezit de middeleeuwse gotische-beeldtaal maar is echter veel jonger en gemaakt in de 19e eeuw. Het stelt de naamgeefster voor van het voormalige Arnhemse Elisabeth Gasthuis: Sint Elisabeth van Thüringen. Deze dertiende-eeuwse heilige is bekend van het ‘Rozenwonder’.

Tijdens de hongersnood van 1226 staat zij de armen terzijde. Hoewel haar man, graaf Lodewijk IV van Thüringen haar dit verbiedt, gaat zij toch door met het uitdelen van broden. Op een dag komt ze op straat haar echtgenoot, de graaf tegen, die ziet dat ze haar schort gevuld heeft. Graaf Lodewijk ontsteekt in woede en laat haar het kledingstuk openen, maar in plaats van broden liggen er… rozen.

Elisabeth heeft op dit beeld in haar rechterhand een brood en in haar linker een waterkan. Dus niet de miraculeuze metamorfose van brood in rozen is afgebeeld maar de taak die ze op zich genomen had: de verzorging van de armen. Deze verzorgende taak paste uiteraard goed bij de doelstellingen van het ziekenhuis.

Naar boven