Disclaimer

Rijnstate
Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk is, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Rijnstate en de daartoe behorende instellingen zijn daarom niet aansprakelijk voor de juistheid ervan. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze site is niet bedoeld om het contact tussen patiënt en arts te vervangen, maar als aanvulling daarop. Heeft u een gerichte medische vraag, maak dan een afspraak met uw huisarts of behandelend specialist.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite komen toe aan Rijnstate. Het gaat hier om alle teksten, afbeeldingen of andere informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, te wijzigen, reproduceren, transporteren of te distribueren. Hiervoor moet Rijnstate vooraf schriftelijk toestemming geven.

Deze site is vrij van reclame of andere advertenties.

Auteurs
De teksten op deze site worden geschreven door medische en communicatieprofessionals. Artikelen met een medische inhoud worden altijd gecontroleerd door medisch specialisten of professionals die zijn opgeleid in de gezondheidszorg.

Virussen en veiligheid
Er is regelmatig een controle op (computer-)virussen op de website. Dit is echter geen garantie dat uw computer(apparatuur) virusvrij is.

Ook kan deze site links bevatten naar niet-Rijnstate sites. Rijnstate is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een site die aan deze internetpagina is verbonden.

E-mail
E-mail die Rijnstate verstuurt, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden. Rijnstate staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail. Evenmin kan zij garanderen dat de geadresseerde de mail tijdig ontvangt. U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die aan u is verstuurd.

Naar boven