Cathelijn van Goor

03 december 2018 - 01 februari 2019

Brengt de hedendaagse hausse aan technologische ontwikkelingen ons daadwerkelijk vooruitgang? Deze vraag fascineert beeldend kunstenaar Cathelijn van Goor (Beverwijk, 1976). In haar werk verkent ze de effecten van digitale innovatie door visuele fenomenen te benaderen als een nieuwe ‘laag’ over de bestaande werkelijkheid.

In een wereld waar alles erop gericht is om processen sneller en beter te laten verlopen, lijkt het menselijk kunnen soms voorbij te gaan aan de consequenties van onze uitvindingen op langere termijn. Cathelijn onderzocht in Azië en VS de impact van technologieën in metropolen. Haar observaties riepen een vraag op: Is er nog ruimte voor het individu in deze door de mens gecreëerde digitale omgeving?

In de pastel- grafiettekeningen die te zien zijn in Rijnstate, heeft de stad plaatsgemaakt voor een schijnbaar natuurlijk landschap. Cathelijn tekende, in kleur en zwart-wit, landschappen die ze tegenkwam in een virtuele reis over de online wegenkaart Google Street View. Ze stuitte op misvormde landschappen, ontstaan door softwarefouten tijdens de opname en beeldverwerking. Deze deden haar denken aan visionaire verhalen uit sciencefictionboeken. De tekeningen tonen een eigen realiteit, waarin het digitale met het natuurlijke is samengesmolten.

Cathelijn van Goor woont en werkt in Amsterdam en is opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.
www.cathelijnvangoor.nl

De tentoonstelling in Rijnstate is iedere dag te bezoeken van 09.00 – 21.00 uur. Bezoekadres: Wagnerlaan 55, Arnhem. Route in het ziekenhuis: Route 01-40

Naar boven