Erik klein Wolterink

7 september 2011 - 2 november 2011

‘Keukens van Amsterdam’ is de titel van het kunstproject van Erik Klein Wolterink, niet dat de keukens nu typisch Amsterdams zijn maar Amsterdam werd de nieuwe woonplaats van de kunstenaar. Door keukens van mensen uit verschillende culturen te verkennen probeerde Erik Klein Wolterink meer grip te krijgen op zijn nieuwe omgeving. Niet zomaar verkennen, hij drong door tot in hoeken die men eigenlijk niet wilt tonen; kastjes onder het aanrecht, ongesorteerde laatjes, overvolle koelkasten. Iedere kast werd afzonderlijk recht van voren gefotografeerd en uiteindelijk samengevoegd, als een collage, tot de opstelling van de oorspronkelijke keuken. Erik Klein Wolterink heeft de gave om gevoelige informatie methodisch te benaderen waardoor je als toeschouwer ruimte krijgt voor eigen interpretaties. De keukens oefenen een enorme aantrekkingskracht uit enerzijds door het voyeuristische karakter, je krijgt een intiem kijkje in andermans keuken, anderzijds door het niet kloppend perspectief waardoor hetgeen realistisch lijkt je toch doet twijfelen aan die realiteit.

website Erik klein Wolterink »

Naar boven