Erik Odijk maakt een Holodeck voor nieuwbouw Noord-Oost

detail holo 2 800 bij 800 Erik Odijk werkt gestaag aan een fantastische wereld tussen oud- en nieuwbouw in Rijnstate Arnhem, met het Holodeck uit de Sciencefiction-serie Star Trek als referentie. Hij gaat hiervoor een afbeelding van korstmossen op glas printen en daarna etsen en hij ontwerpt een glooiende tuin met warmgekleurde zandsoorten, stapelt en schikt daarin  zwerfkeien van de Veluwe, plant gaspeldoorn, Engels gras en hoopt op pioniers die het aandurven. Het wordt de toegangsroute naar het nieuwe Oncologisch Centrum, het Vasculair Centrum en de Polikliniek Interne Geneeskunde, kortweg  Nieuwbouw Noord-Oost. Geplande lancering is 1 april 2016. ‘To boldly go were no one has gone before’ Met dank aan Mondriaan Fonds
Rijnstate Vriendenfonds
Cultuurmij Oost

gespiegelde korstmossen

gespiegelde korstmossen

Naar boven