Taboe of niet?

Kan ieder kunstwerk in een zorginstelling of universitair medisch centrum worden getoond? Of zijn er speciale criteria waaraan kunstwerken in medische centra moeten voldoen? Deze vragen staan centraal in de nieuwe tentoonstelling Taboe of niet? Controverses in openbare kunstcollecties, die vanaf vrijdag 6 maart te zien is in Galerie LUMC.

‘Kunst in een omgeving van mensen die ontregeld zijn, is zacht voor de ziel’, schreef een bezoekster eens over de kunst in het LUMC. Toch roepen bepaalde kunstwerken soms heftige reacties op. Ze worden als te somber ervaren, geassocieerd met religie of met de dood. Andere voorstellingen geven juist weer aanstoot door teveel bloot. De gemoederen lopen soms zo hoog op dat de kunstwerken van de muur worden gehaald en in het depot verdwijnen. Dit roept de vraag op of alle kunst in een ziekenhuis of medisch centrum getoond kan worden.

Zijn er speciale criteria waaraan de kunst in een medisch centrum moet voldoen? Sandrine van Noort (LUMC-collectie) en Sabrina Kamstra (Amsterdam UMC-collectie) hebben een tentoonstelling samengesteld waarin deze vraag centraal staan. Zij informeerden bij collegaconservatoren van medische instellingen naar kunstwerken die tot controverses hebben geleid. UMC Utrecht, Radboudumc, Rijnstate Arnhem, Sanquin, Isala Klinieken en Zuyderland Medisch Centrum, UMC Amsterdam en het LUMC stelden voor deze tentoonstelling hun controversiële kunstwerken beschikbaar.

Kijken is de (genees)kunst

De tentoonstelling Taboe of niet? is tevens onderdeel van de Honoursclass Kijken is de (genees)kunst, een collegereeks in het LUMC waarin studenten leren kijken naar kunst. Zij ontwikkelen door deze colleges niet alleen een scherper oog voor detail, maar onderzoeken ook welke waarde kunst kan hebben in de context van een zorginstelling.

Het werk “Het is met de ogen dicht dat we het niet zien” van Rinke Nijburg is gemaakt nadat de kunstenaar geconfronteerd werd met het overlijden van zijn moeder. Het werk hangt in de tentoonstelling Taboe of niet? in het LUMC.
Naar boven