Draaiende vierkanten

Berend Hendriks

Berend Hendriks (1918-1997) was een veelzijdig kunstenaar, bekend om zijn mozaïken, ramen en gevelreliëfs. In de tijd dat hij les gaf op de kunstakademie in Arnhem was hij een waar pleitbezorger voor omgevingskunst. Kijkend naar het schilderij van Berend Hendriks gaan we onwillekeurig mee in de dynamiek van de buitelende vierkanten, van donker naar licht, van licht naar donker, het zet  ons in beweging, trapsgewijs, als een Jakobsladder. Het werk oogt complex en abstract, maar de onderwerpen van de kunstenaar zijn fantasierijk: Bijbelverhalen, verzonnen verhaaltjes en muziek werkt hij uit in lange sessies van onophoudelijke arbeid. Door  gebruik te maken van mathematisch perfecte vormen, de cirkel, de driehoek, het vierkant, komt hij tot de kern van wat een schilderij kan zijn. Berend Hendriks probeerde in zijn werk het goddelijke te benaderen, datgene wat feitelijk buiten het menselijk vermogen ligt.

meer info over Berend Hendriks

Naar boven