From here to eternity

Berend Hendriks

Berend Hendriks (1918-1997) was een veelzijdig kunstenaar, bekend om zijn mozaïken, ramen en gevelreliëfs. In de tijd dat hij les gaf op de kunstakademie in Arnhem was hij een waar pleitbezorger voor omgevingskunst. Kijkend naar dit drieluik van Berend Hendriks ervaren we de subtiele precisie van de kunstenaar. Het werk oogt geometrisch en abstract, maar de onderwerpen van de kunstenaar zijn fantasierijk: Bijbelverhalen, verzonnen verhaaltjes en muziek werkt hij uit in lange sessies van onophoudelijke arbeid. Door gebruik te maken van mathematisch perfecte vormen, de cirkel, de driehoek, het vierkant, komt hij tot de kern van wat een schilderij kan zijn. Berend Hendriks probeerde in zijn werk het goddelijke te benaderen, datgene wat feitelijk buiten het menselijk vermogen ligt.

meer info over Berend Hendriks

Naar boven