Gracia Khouw

23 oktober 2016 - 10 januari 2017

In de tentoonstellingsruimte van Rijnstate zullen er de komende tijd vreemde geluiden te horen zijn. Grote kans dat dit de onbewust uitgesproken klanken zijn van bezoeker, patiënt of medewerker die langs de kunstwerken lopen van de kunstenaar Gracia Khouw. De schilderijen van Khouw zijn gebaseerd op taal, tekens en klank. Haar werk wordt meestal opgebouwd uit letters en tekens, niet netjes achter elkaar in een zin, maar als een muziekstuk gedirigeerd tot een levendige compositie. Er ontstaat een beeldtaal waarbij het beeld de betekenis van taal overneemt. De schilderijen van Gracia Khouw roepen op figuurlijke wijze letterlijke klanken op en maken je bewust van de dagelijkse beeldtaal om je heen.

Speciaal voor Rijnstate heeft Gracia een werk gecreëerd met de titel: UBI PUS EVACUA. Het werk bestaat uit veertien Latijnse uitdrukkingen over ziekte en gezondheid, opgebouwd met ferme letters en een helder kleurenpallet. Khouw wil met deze zinnen de bezoeker toegang bieden in de wereld van het Latijn, een dode taal, maar in vele specialistische vakgebieden nog dagelijks in gebruik. De taal is gesloten voor de leek, maar voor de specialist vertolkt het tijdloosheid en universele communicatie. De zinnen op de twee muren in de tentoonstellings-ruimte bevragen kwesties over de verhouding tussen lichaam en geest in de medische wereld. In haar werk kunnen de tekens als lichaam gezien worden, de geest is wat er opgeroepen wordt door de beeldende associaties, omgezet in geluid: UAU.

Gracia Khouw (Delft, 1967) woont en werkt in Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op www.graciakhouw.nl

Naar boven