Sophia Janatti

12 januari 2017 - 30 maart 2017

Sophia Janatti maakt muurvullende schilderijen. Imponerende composities zijn het, opgebouwd uit enkele lijnen waarin iedere vorm van individualiteit lijkt te zijn verdwenen. Het werk doet denken aan de beeldtaal in stripboeken, een taal waarin de werkelijkheid wordt teruggedrongen en er een karikatuur of symbool overblijft. Ook de formele traditie in de schilderkunst is zichtbaar, een traditie waarbinnen geen persoonlijke invloeden geduld worden en waar het gaat om de pure bouwstenen van een beeld.

Janatti gebruikt in haar schilderijen vaak het uniform als vertrekpunt. De werken hangen zonder frame en lijst aan de muur, de stof zelf is net als de stof van een uniform de drager van de betekenis. Het uniform verwijst naar werkkleding, maar ook naar autoriteit en macht. Ze vraagt zich af wat dat nou voor iemand is in een uniform. Kleine hints geeft ze in de armbanden en sjerpen, tekens met politiek-historische connotaties, liefdevol aangebracht als een persoonlijke, individualistische noot in een wereld waarin de roep om sterke leiders steeds harder klinkt.

Sophia Janatti (1983, Arnhem) is opgeleid aan de kunstacademie in Kampen en de Rijksakademie in Amsterdam.

www.sophiajanatti.com

Naar boven